Artikelen door Martijn van Lawick van Pabst

Bereikbaarheid via telefoon

Een deel van onze medewerkers werkt 1 of 2 dagen vanuit huis. In verband hiermee hebben wij besloten om onze telefonische bereikbaarheid enigszins aan te passen. Op werkdagen (maandag t/m vrijdag) zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 12.30 uur en vervolgens tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Wij willen u verzoeken om uw […]

Negatieve rente

Van 1 juli 2020 tot 1 augustus 2022 rekende de bank een negatieve rente op onze derdengeldenrekening. Deze rente bedroeg in genoemde periode 0,5% en zal – indien van toepassing – in rekening worden gebracht over gestorte waarborgsommen, depots en nalatenschappen.

Corona

VOORZORGSMAATREGELEN CORONAVIRUS Prick & Van Houtum notarissen hanteert de volgende maatregelen: ALGEMEEN – Heeft u (milde) verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging vanaf 38 graden: blijf dan thuis. – Bij binnenkomst graag het desinfectie pompje gebruiken (in de hal tegen de muur aan de linkerkant). – Wij verzoeken u tijdens uw bezoek […]

Erfrechtplannen?

Erfrechtplannen? Tijdig beginnen met het plannen van uw nalatenschap: wij, notarissen, vinden dat natuurlijk een prima idee. Door het maken van een (levens-)testament al dan niet gecombineerd met het doen van schenkingen kunt u veel (financiële) ellende voorkomen en het uw naasten makkelijker maken. Maar hoe pak je dat aan? Veel mensen vinden het lastig […]

Goed voorbereid op afschaffing dividendbelasting en verlaging vennootschapsbelasting

De beoogde afschaffing van de dividendbelasting in combinatie met de verlaging van de vennootschapsbelasting, leidt tot een verhoging van de box 2 heffing. Dat betekent dat, indien u nog niet uitgekeerde winst in uw besloten vennootschap heeft, u er verstandig aan doet om over uitkering daarvan na te denken. Wat is er aan de hand? […]

Een erfenis, en dan?

Aanvaarden van een erfenis, ja of nee? Wanneer er iemand in je naaste omgeving is overleden, breekt er een verdrietige tijd aan. De uitvaart moet geregeld worden. Verder kan je te horen krijgen dat je erfgenaam bent. Als je erfgenaam bent, kan je kiezen of en hoe je de erfenis aanvaardt. In dit artikel wordt […]

Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht? Een verklaring van erfrecht geeft aan wie er overleden is en wanneer, en wie de erfgenamen zijn. Dit is een door een notaris opgestelde akte. Ook staat er in of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. De notaris verklaart verder wie […]

Voor de 6e keer 50+ Beurs in en voor ‘De Liemers’!

Op zaterdag 8 april 2017 wordt voor de zesde keer de Liemers 50 plus beurs gehouden in Sporthal Lentemorgen te Zevenaar. Organisatoren Loes Kemperman en Elzo Hut zijn er weer in geslaagd om een grote diversiteit van exposanten te verkrijgen. Deze exposanten kunnen u informeren overreizen, cultuur, ontspanning, notariaat, Rabobank, politieke partijen, brandweer, zonnepanelen, auto’s, […]