Negatieve rente

Van 1 juli 2020 tot 1 augustus 2022 rekende de bank een negatieve rente op onze derdengeldenrekening. Deze rente bedroeg in genoemde periode 0,5% en zal – indien van toepassing – in rekening worden gebracht over gestorte waarborgsommen, depots en nalatenschappen.