Negatieve rente

Per 1 juli 2020 rekent de bank een negatieve rente op onze derdengeldenrekening. Deze rente is op dit moment 0,5% en zal vanaf genoemde datum in rekening worden gebracht over gestorte waarborgsommen, depots en nalatenschappen.